O společnosti

Firma EXO SERVICE s.r.o. se zabývá elektromontážemi VN a NN rozvodů, komplexním servisem v modelu 24/7 a revizemi VN či NN. Realizujeme instalace fotovoltaických elektráren vč. zajištění jejich provozování a servisu, připravujeme a provádíme úsporná řešení osvětlení v rámci vnitřních i venkovních / veřejných prostor.

EXO SERVICE s.r.o. je součástí skupiny firem EXO ENERGO s.r.o. a EXO HIGHPOWER s.r.o.

Skupina EXO

Nabízené služby skupiny EXO:

 • Správa, údržba, revize, prohlídka termoskenem trafostanic a elektrických zařízení
 • Zajištění dieselagregátů, transformátorů a rozvaděčů pro případ poruchy nebo havárie Vašich zařízení
 • Pohotovostní služba – 24 hodin / 365 dní, dojezdový čas od 3 hodin na místo havárie
 • Pronájem mobilních trafostanic, dieselagregátů a staveništních rozvaděčů
 • Zřizování provizorních připojení (např. kulturní akce, staveniště atd.)
 • Výstavba a rekonstrukce trafostanic, rozvoden, zemních přípojek a přeložek vedení NN i VN
 • Instalace elektrických rozvodů budov, rozvoden a hal
 • Instalace kabelových nosných systémů
 • Dodávky rozváděčů, svítidel, koncových prvků elektroinstalace, záložní zdroje (UPS, DA)
 • Elektroměrová služba
 • Měření analyzátorem elektrické sítě
 • Vytyčování kabelových tras
 • Dozor při práci v blízkosti elektrických zařízení
 • Pasportizace objektů
 • Projektování a poradenství v elektrotechnice
 • elektromontážní práce VN, NN, slaboproudé rozvody, EPS
 • komplexní servis v modelu 24/7
 • revize VN či NN
 • instalace fotovoltaických elektráren vč. zajištění jejich provozování a servisu
 • příprava, návrhy a realizace úsporných řešení osvětlení v rámci vnitřních i venkovních / veřejných prostor.
 • správa, údržba a revize trafostanic či jiných elektrických zařízení vč. prohlídek termoskenem
 • zajištění dieselagregátů, transformátorů a rozvaděčů pro případ poruchy nebo havárie Vašich zařízení
 • pohotovostní služba – 24 hodin / 365 dní, dojezdový čas od 3 hodin na místo havárie
 • pronájem mobilních trafostanic, dieselagregátů a staveništních rozvaděčů
 • zřizování provizorních připojení (např. kulturní akce, staveniště atd.)
 • výstavba a rekonstrukce trafostanic, rozvoden, zemních přípojek a přeložek vedení NN i VN
 • instalace kabelových nosných systémů
 • dodávky rozváděčů, svítidel, koncových prvků elektroinstalace, záložní zdroje (UPS, DA)
 • elektroměrová služba
 • měření analyzátorem elektrické sítě
 • vytyčování kabelových tras
 • dozor při práci v blízkosti elektrických zařízení
 • pasportizace objektů